Hỗ trợ trực tuyến

Bản đồ

Thống kê

CHỮ NỔI MICA

 

      Vật liệu Mica đài loan gần như được dùng nhiều nhất trong ngành quảng cáo ngày nay. Ngoài màu sắc phong phú đưa đến nhiều lựa chọn cho khách hàng, tuỳ độ dày mỏng của mica từ 1ly đến 20ly, sau khi giúp khách hàng có thiết kế đẹp và bắt mắt, chúng tôi sẽ tiến hành cắt chữ mica theo thiết kế, kỹ thuật quảng cáo sẽ tiến hành thi công chữ theo yêu cầu.   

    Bảng hiệu chữ nổi mica là sản phẩm có thể kết hợp với các vật tư khác như Aluminium để làm mặt bảng các loại, màu sắc đa dạng lựa chọn, Hay chúng ta có thể gắn chữ miac nối vào fromat, tường nhà, khung sắt hay inox, rất nhiều sự lựa chọn tuỳ theo yêu cầu thực tế, chúng tôi sẽ tư vấn phù hợp nhất cho khách hàng.  

HOP DEN HUT NOI

LH: 0908 976 107

BigC Bình Dương

Vui lòng gọi

TT NGOẠI NGỮ ĐHBK

Vui lòng gọi

CÂY XĂNG TẠI LONG AN

Vui lòng gọi

CAFE THE COFFEE KING

Vui lòng gọi

CAFE PHÚC LIÊN

Vui lòng gọi

LUOIS COFFE

Vui lòng gọi

Logo Công Ty

Vui lòng gọi

Chữ Nổi Mica

Vui lòng gọi

1 2 3 

 

      Vật liệu Mica đài loan gần như được dùng nhiều nhất trong ngành quảng cáo ngày nay. Ngoài màu sắc phong phú đưa đến nhiều lựa chọn cho khách hàng, tuỳ độ dày mỏng của mica từ 1ly đến 20ly, sau khi giúp khách hàng có thiết kế đẹp và bắt mắt, chúng tôi sẽ tiến hành cắt chữ mica theo thiết kế, kỹ thuật quảng cáo sẽ tiến hành thi công chữ theo yêu cầu.   

    Bảng hiệu chữ nổi mica là sản phẩm có thể kết hợp với các vật tư khác như Aluminium để làm mặt bảng các loại, màu sắc đa dạng lựa chọn, Hay chúng ta có thể gắn chữ miac nối vào fromat, tường nhà, khung sắt hay inox, rất nhiều sự lựa chọn tuỳ theo yêu cầu thực tế, chúng tôi sẽ tư vấn phù hợp nhất cho khách hàng.  

HOP DEN HUT NOI

LH: 0908 976 107

BigC Bình Dương

Vui lòng gọi

TT NGOẠI NGỮ ĐHBK

Vui lòng gọi

CÂY XĂNG TẠI LONG AN

Vui lòng gọi

CAFE THE COFFEE KING

Vui lòng gọi

CAFE PHÚC LIÊN

Vui lòng gọi

LUOIS COFFE

Vui lòng gọi

Logo Công Ty

Vui lòng gọi

Chữ Nổi Mica

Vui lòng gọi

1 2 3